Veri saklama özeti

Bu özet, varsayılan kategorileri ve kullanıcı verilerini saklamaya yönelik amaçları gösterir. Bazı alanlar, burada listelenenlerden daha spesifik kategorilere ve amaçlara sahip olabilir.

Site

Kategori

Eğitsel veri

Katılımcıların aldıkları kurslar, sınavlar vb. eğitsel etkinliklerin verilerini kapsar.


Amaç

Bilimsel araştırmalar ve kamu yararı çalışmalar

Bilimsel araştırmalar ve kamu yararı çalışmalar için

Saklama süresi
10 yıl
Yasal dayanaklar
İzin (GDPR Madde 6.1 (a)) Veri konusu, kişisel verilerinin bir veya daha fazla özel amaç için işlenmesine izin vermiştir.
Hassas kişisel veri işleme nedenleri
Açık izin (GDPR Madde 9.2 (a)) Birlik veya Üye Devlet yasalarının GDPR Madde 9'un 1. paragrafında atıfta bulunulan yasağın veri sahibi tarafından kaldırılamayacağını öngörmesi dışında, veri sahibi, bu kişisel verilerin bir veya daha fazla belirli amaç için işlenmesine açık rıza vermiştir.
Kamu yararı veya bilimsel / tarihsel / istatistiksel araştırma (GDPR Madde 9.2 (j)) İşlem, takip edilen amaç ile orantılı olacak Birlik veya Üye Devlet yasasına dayanan 89 (1). Madde uyarınca kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya istatistiksel amaçlar için gereklidir, hakkın özüne saygı duyun. verilerin korunması ve temel hakların ve veri konusunun çıkarlarının korunması için uygun ve özel tedbirlerin sağlanması

Kullanıcılar

Kategori

Eğitsel veri

Katılımcıların aldıkları kurslar, sınavlar vb. eğitsel etkinliklerin verilerini kapsar.


Amaç

Bilimsel araştırmalar ve kamu yararı çalışmalar

Bilimsel araştırmalar ve kamu yararı çalışmalar için

Saklama süresi
10 yıl
Yasal dayanaklar
İzin (GDPR Madde 6.1 (a)) Veri konusu, kişisel verilerinin bir veya daha fazla özel amaç için işlenmesine izin vermiştir.
Hassas kişisel veri işleme nedenleri
Açık izin (GDPR Madde 9.2 (a)) Birlik veya Üye Devlet yasalarının GDPR Madde 9'un 1. paragrafında atıfta bulunulan yasağın veri sahibi tarafından kaldırılamayacağını öngörmesi dışında, veri sahibi, bu kişisel verilerin bir veya daha fazla belirli amaç için işlenmesine açık rıza vermiştir.
Kamu yararı veya bilimsel / tarihsel / istatistiksel araştırma (GDPR Madde 9.2 (j)) İşlem, takip edilen amaç ile orantılı olacak Birlik veya Üye Devlet yasasına dayanan 89 (1). Madde uyarınca kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya istatistiksel amaçlar için gereklidir, hakkın özüne saygı duyun. verilerin korunması ve temel hakların ve veri konusunun çıkarlarının korunması için uygun ve özel tedbirlerin sağlanması

Kurs kategorileri

Kategori

Eğitsel veri

Katılımcıların aldıkları kurslar, sınavlar vb. eğitsel etkinliklerin verilerini kapsar.


Amaç

Bilimsel araştırmalar ve kamu yararı çalışmalar

Bilimsel araştırmalar ve kamu yararı çalışmalar için

Saklama süresi
10 yıl
Yasal dayanaklar
İzin (GDPR Madde 6.1 (a)) Veri konusu, kişisel verilerinin bir veya daha fazla özel amaç için işlenmesine izin vermiştir.
Hassas kişisel veri işleme nedenleri
Açık izin (GDPR Madde 9.2 (a)) Birlik veya Üye Devlet yasalarının GDPR Madde 9'un 1. paragrafında atıfta bulunulan yasağın veri sahibi tarafından kaldırılamayacağını öngörmesi dışında, veri sahibi, bu kişisel verilerin bir veya daha fazla belirli amaç için işlenmesine açık rıza vermiştir.
Kamu yararı veya bilimsel / tarihsel / istatistiksel araştırma (GDPR Madde 9.2 (j)) İşlem, takip edilen amaç ile orantılı olacak Birlik veya Üye Devlet yasasına dayanan 89 (1). Madde uyarınca kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya istatistiksel amaçlar için gereklidir, hakkın özüne saygı duyun. verilerin korunması ve temel hakların ve veri konusunun çıkarlarının korunması için uygun ve özel tedbirlerin sağlanması

Kurslar

Kategori

Eğitsel veri

Katılımcıların aldıkları kurslar, sınavlar vb. eğitsel etkinliklerin verilerini kapsar.


Amaç

Bilimsel araştırmalar ve kamu yararı çalışmalar

Bilimsel araştırmalar ve kamu yararı çalışmalar için

Saklama süresi
10 yıl
Yasal dayanaklar
İzin (GDPR Madde 6.1 (a)) Veri konusu, kişisel verilerinin bir veya daha fazla özel amaç için işlenmesine izin vermiştir.
Hassas kişisel veri işleme nedenleri
Açık izin (GDPR Madde 9.2 (a)) Birlik veya Üye Devlet yasalarının GDPR Madde 9'un 1. paragrafında atıfta bulunulan yasağın veri sahibi tarafından kaldırılamayacağını öngörmesi dışında, veri sahibi, bu kişisel verilerin bir veya daha fazla belirli amaç için işlenmesine açık rıza vermiştir.
Kamu yararı veya bilimsel / tarihsel / istatistiksel araştırma (GDPR Madde 9.2 (j)) İşlem, takip edilen amaç ile orantılı olacak Birlik veya Üye Devlet yasasına dayanan 89 (1). Madde uyarınca kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya istatistiksel amaçlar için gereklidir, hakkın özüne saygı duyun. verilerin korunması ve temel hakların ve veri konusunun çıkarlarının korunması için uygun ve özel tedbirlerin sağlanması

Etkinlik modülleri

Kategori

Eğitsel veri

Katılımcıların aldıkları kurslar, sınavlar vb. eğitsel etkinliklerin verilerini kapsar.


Amaç

Bilimsel araştırmalar ve kamu yararı çalışmalar

Bilimsel araştırmalar ve kamu yararı çalışmalar için

Saklama süresi
10 yıl
Yasal dayanaklar
İzin (GDPR Madde 6.1 (a)) Veri konusu, kişisel verilerinin bir veya daha fazla özel amaç için işlenmesine izin vermiştir.
Hassas kişisel veri işleme nedenleri
Açık izin (GDPR Madde 9.2 (a)) Birlik veya Üye Devlet yasalarının GDPR Madde 9'un 1. paragrafında atıfta bulunulan yasağın veri sahibi tarafından kaldırılamayacağını öngörmesi dışında, veri sahibi, bu kişisel verilerin bir veya daha fazla belirli amaç için işlenmesine açık rıza vermiştir.
Kamu yararı veya bilimsel / tarihsel / istatistiksel araştırma (GDPR Madde 9.2 (j)) İşlem, takip edilen amaç ile orantılı olacak Birlik veya Üye Devlet yasasına dayanan 89 (1). Madde uyarınca kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya istatistiksel amaçlar için gereklidir, hakkın özüne saygı duyun. verilerin korunması ve temel hakların ve veri konusunun çıkarlarının korunması için uygun ve özel tedbirlerin sağlanması

Bloklar

Kategori

Eğitsel veri

Katılımcıların aldıkları kurslar, sınavlar vb. eğitsel etkinliklerin verilerini kapsar.


Amaç

Bilimsel araştırmalar ve kamu yararı çalışmalar

Bilimsel araştırmalar ve kamu yararı çalışmalar için

Saklama süresi
10 yıl
Yasal dayanaklar
İzin (GDPR Madde 6.1 (a)) Veri konusu, kişisel verilerinin bir veya daha fazla özel amaç için işlenmesine izin vermiştir.
Hassas kişisel veri işleme nedenleri
Açık izin (GDPR Madde 9.2 (a)) Birlik veya Üye Devlet yasalarının GDPR Madde 9'un 1. paragrafında atıfta bulunulan yasağın veri sahibi tarafından kaldırılamayacağını öngörmesi dışında, veri sahibi, bu kişisel verilerin bir veya daha fazla belirli amaç için işlenmesine açık rıza vermiştir.
Kamu yararı veya bilimsel / tarihsel / istatistiksel araştırma (GDPR Madde 9.2 (j)) İşlem, takip edilen amaç ile orantılı olacak Birlik veya Üye Devlet yasasına dayanan 89 (1). Madde uyarınca kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya istatistiksel amaçlar için gereklidir, hakkın özüne saygı duyun. verilerin korunması ve temel hakların ve veri konusunun çıkarlarının korunması için uygun ve özel tedbirlerin sağlanması